Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 31 >

aangetekend worden, komt den Secretaris voor het houden van de Registers &c. &c. 4 Stuivers. Art. 10. Voor elke Obligatie van Stuivergelden, die hy uitgeeft 6 Stuivers. Art. 37. En komt hem dan nog de volgende daggelden:

De aantekendagen geeven geen dag' geld, want hier voor trekt den Secretaris de 4 Stuivers van elke 100 Roeden meede.

. • Vacatie op de aftekendag f 4: 4:—•

3 dagen Vifitatie of

omvaaren . z 12:12: —

—— 1 dag ontvangst der

Stuivergelden . » 4: 4: —

Samen yoIgs. ordonn. f 11: —: —

Voor het maaken van ,de Lysten . ƒ4:4: —

Memorie en dubbeld = 3:4: —

Schryven, Rekening ,en twee dubbelden, als ook der Veendery .... Reekening . s 6: 6: —

• * 13:14: —

Wegens de Dryflanden en Viswateren met derzelver Conditie en Repartitie, zal den Secretaris alleen mogen rekenen:

Vacatie op de Verpachting ƒ 4: 4: — Op de Repartitie . . » 2: 2: —Voor de Conditie te fchryven, te dubbeleeren en de Repartitie te maaken . . . * 7: 4: —

Samen . . ƒ13:10: — Voor

Sluiten