Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMPTOIR-, HISTORISCH en CHRONOLOGISCH

Op het Jaar onzes Heeren Jefu Chrifli 1785.

Waar in (behalven alles dat tot den .Almanak behoort) alle de yoornaamfte Gefchiedeniflen van ons Vaderland op eiken Dag vort aangetekend,

voorts

Een Naam-Rcgifter van alle Hoge CoUegien m Friet* land; en de Kegeermg der Grietenien, met de Namen van allé Dorpen , daar onder behorende , en het getal der Stemmen op elk Dorp liggende, al* ook de Regeering van alk dc SteeAm >

°£ PJ°f^°7Hiy^l!?.Ut>ds VniverflWk te Franeauert De Kerkflyke beftellmg: De Predikanten in Friesland, met hunne vorige, en tegenwoordige Standplaatzen, hun Intree- en Aftcheids-Texte» aldaar ; waar by ook aangewezen word. welke beroepen onder Suppletie zyn s Kort Extraét van de Impofitien in Friet land t Het Varen der Tre{- en Veer-Schepen zo m Friesland, als Holland, enz. Het Reizen der Poften en Po-fiwatens. De Reeele , Coliatorale , en Specie - Tafels . enz.

Te LEEUWARDEN,

9y wigerus wigeri, Boekdrukker en Verkopt* op de Kelders, in den Rotterdamlcn Erasmus,

Sluiten