Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1785 C3)

Mr. Jan Lodtr»yk,Dois van Haersma, WeftertOO.

Jr. yy4ffUerus Vegitin van Claerbergen , Steden. 175, Mr. jan van Idzinga, Weftergoo. ' 177*

Mr. Trans Ju/tut Johan van Scheltinga , Steden. 1774 Mr. Petrus Brantsm.t, Steden. 172* Mr. Harmanus Vhiem Huber, Weftergoo. J780 Jr. Idz^rt <s£binga van Huntatda, Ooftergoo. 178* Jr. Jan Poppe Andrx van Haren, Ooftergoo. 17^0 Mr. Gerlacus Buma , Ooftergoo. l-gj Mr. Matthyt .Arnold Sloterdykj Zeven-wouden. ï78r Mr. Vlrul^Jan Huber, Zeven-wonden. I78, Mr. Eliat Wïgeri, Procureur Generaal, teffcns

Profeflór Juris Honorarius. I7g t

Mr. Henricus 'van der Haar, Griffier. jyj^

ADVOCATEN

By den Hove Geadmitteert.

tpïérius Bink.es, Hooft Gommis. m„ Jan sAlbarda, Secretaris van Fcrwerderad. 1734 Julius Botman Vitringa, Commisby'tCollegic. 173J Zacheus Gerroltsma, Secret. van deEd:Mog:Hcercn

Curatoren van de Univerfiteit te Franeker. i74r tAdrianus van Loon, te Hindelopcn. ' ji7

Gerardus Brantsma, te Dockum. jZzl Eco de Wendt, te Sneek.

Comelis Schtltema, Secretaris tc Franeker. I7^g Foreo Sydfes Reiding, Secret. van Smallingerlandt. 17** Johannes Schrader, Commis te Harlingen. 17L, Gilïam Schuit*., te Franeker.

Daniël Tteboel, Secretaris te Workum. 17\\ Jacobus van der Kolk., Sec. van Hennaarderadeel. 17?f Rudotph Nauta, te Franeker.

Marius Nauta, Penfionaris te Leeuwarden. 17 <L \Bavtus Reinici van Theken, te Dockum. 17,5 Henricus .Andra, Secretaris van 't Bildr. Lollius ^tdcma, Sec. in Wymbritzcrad. te Sneek. it<* Sybrandus van Hateren. '

I*Abelus Siccama. 171

Evervoyn Drabbe, Bibliothecarius te Franeker. 17c» Phoeeus Hermannus van Kolde, tC Balk. i4*r Htlko Stapert, te Harlingen.

WrfefrtdHi Ctrntlim Gsnggryp, 1 Julj ,*JJ

Sluiten