Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

Dus btyven de Poorten ftaan , tot het Verhorten.

Den 8 Augustus 's morgens ten half 5, wonds ten half 8. 25 dito 's morgens ten 5 , 's avonds ten 7.

0 September ?s morgens ten half 6 , V, avonds ttn half 7. ei duo 's morgens als vooren. 'savonds ten6.

5 Ocb-ber 's morgens ten 6, 's avonds ten half 6. ai dito 's morgens ten half?, 's avonds ten 5.

1 N-vember 's morgens ten 7, « avO"ds «n half S-

l?us blvven de Poorten wéderom ftaan, tot den 22 January; en ;n wat tvd van 't Jaar 't ook zy, kan men voor 1 stuiver ieder Sr7oon, tot balf 10 uure in en uit de Stad komen, doch laa-

Wf niCU HAARLEM.

Verlangen»

Den 8 Tanwry *s morgens ten half 7, * avonds ten half 5.

8 Febïuary 's morgens ten 6 , 's avonds ten 5. 18 ditr. 's avonds ten hatffi.' 23 dito 's morgens ten hali 0.

4 Maatt 's avonds ten 6>

13 di'.o 's morgens ten 5. 18 dito'savonis tenhalf 7»

\ April 'smorgens ten half 5, »savonds ten 7. 16 dito 's avonds ten half 8 20 dito 's morgens ten 4. 1 Mei 's avonds ten 8. 'd.-*rQ 20 dito 's morgens ten half 4, 's avonds ten half 9. luny blyft als vooren. J Verkorten,

Den 26 July 's morgensten 4, 's avonds ten 8.

14 Augustus 's avonds ten half 8. 22 dito 'srnorgensten half 8.

"0 Augustus 's avonds ten 7. .

12 September 's morgens ten 5, 's avonds ten half 7» «6 dito 's avonds ten 6.

1 Oftober 's morgens ten half 6. Den 10 October 's avonds ten half 6.

13 di'o 's morgens ten 6. 35 dito 's avonds ten 5-

to November 's morgens ten half7.

Sluiten