Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 30) Op LOENIN. Van den i May tot den 31 Oftober alle * dagen, behalven Zondags; voor't overige van 't jaar Maandag, Dingsdag, Donderdag en Saturdag ten it uuren, van den Cingel, by 't Latynfche School. Op OUDERKERK. Des Maandags ten 12 uuren, van 't Rokkin, by de Olieflagersfteeg. Op BAAMBRÜG. *s Maandags en 's Woensdags ten half 1 uur , van den Cingel, voorde Vyfelftraat, enten 2 uuren van de Beerebyt. Op BODEGRAVE. *s Maandags. 's middags, en van 15 Maart toti5Nov. ook des Vrydags ten 12 uuren, van den Cingel, by de Munt. Op YSSELSTEïN. *s Maandags 's middags ten x uur, van den Cingel, by de Munt.

Op A L P H E N. Des Maandags ten 12 uuren, van 't Rokkin , by de Lange Brug.

De Marktfchuiten van LOENDERSLOOT , NICHTEVECHT , OVERMEER , enz. leggen op den BinnenAmftel , by de Bakkerftraat , en vertrekken ten 12 uuren van binnen. Op WAVEREN en de NES. Des Maandags ten 12 uuren, van 't Rokkin, by de Olieflagersfteeg.

Alle deze Schuiten gaan doorgaans r of 2 uuren laater van buiten de Utrechtfche Poort.

DE

Sluiten