is toegevoegd aan uw favorieten.

Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 98 )

Balcon en geraakt onder het Theedrinken met haare doove kamenier in gefprek r die de dingen waar van gefproiken word , weder geheel verkeerd verItaat , waar op amalia zig Hechts met haar zelve bezig houd , pm te overleggen of zy in de weduwlyken ftaat volr harden wil of niet: ondertusfchen verfchynt xury met zyn Papegaai dien hy amalia ter koop aanbied voor drie louis d'or, bktty zulks te veel vindende , wend xury zig weder naar amalia en zegt dat hy iets verkoopt dat honderd daalders waardig is en de Papegaai toegeeft, amalia vraagt daar op wat dat is ? waar op xury antwoord: de vreugd van een weldaad gedaan te heb» hen, welk antwoord amalia zo. wel behaagd, dat zyde Papegaai koopt en xury in huis doet komen om het geld 'er voor te ontfangen. betty alleen gebleven zynde beklaagd zig over de grillen van amalia en befchryft, fchoon op eene fpotagtige wyze , haar waar Charakter , waar op zy zig verder met xury, die inmiddels het geld ontfangen heeft, wat poogt te vermaaken, hetgeen een aartig onderhoud tusfehen hun beide uitwerkt, doch het welk egter niet zeer tot genoegen van betty eindigt. xury is naauwelyks vertrokken of amalia komt driftig te voorfchyn en belaft haare kamenier de Zwarte na te loopen, o m hej» te rug te o.ntbieden,het geen betty