is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak voor vrouwen door vrouwen MDCCXCII [= 1793]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6*4 }

$n een {lichtelijk boek. Als de dag ten einde liep, glnges ; feij wel voldaan over zich zeiven , aan de haard zitten, en genooten een maaltijd, door de eenvoudige natuur bereid, , met een onfchuldig vermaak.

Schoon haar geftalte en gelaat zeer wel gevormd waren, , fcheen echter haar meeste oplettendheid zich te bepaalen om haare zielsvermogens te befchaaven. Heur moeder leerde haar leezen, en een oud eerlijk Luthersch Predikant onderwees haar in de grondftellingen en plichten van den Godsdienst. De natuur had haar niet alleen een vaardige , maar ook een bondige denkwijze, een niet flegts fterk, maar ook een juist en welwikkend verftand verleend. Deege vrouwelijke begaafdheden waren oorzaak, dat zij vari veele boeren des lands ten huwelijk aangezogt wierdf doch zij wees alle hunne voorllagen van de hand, want zij beminde haar moeder te teder, dan dat zij op eene fcbeiding had kunnen denken.

CathaRIni was vijftien jaafen oud, toen heur moe> der ftierf. Zij verliet van nu af aan haare hutte, en woon« de bij den Lutherfchen Predikant, die haar van kindsbeen al onderwezen had. Zij bekleedde in dit huis het ambt van Op ssichtfter over de kinderen, die zij met alle zorg en teder feeid opkweekte, terwijl zij door haar fchrander oordee

.1