Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LUIDEN der POORTKLOKKEN.

Van Jmfterdam. >t verlangen. '* verkorten.

'smo.i's cv. 'smo. s av.

Den 2" Tan. half 7 .halfs Den 8 Ang. half 5.half 3 SFebr. 6 5 *5-— . ..SI, 7

24 . half 6 half 6 9Sep half 6 half 7

14 Maart. 5 6 21 half 6 ö

Cb 5 half 7 13 Oa. 6 half 6

10 April, halfs 7 21 ~ half 7 5

22-— halfs half 8 öNuv 7 half 5

7 Maij. 4 8 Van 7 Maij tot 8 Ang. blijv. de Poorten, tot's av. half io. uuren ^^""jj^ARLEM en ENKÏ.1UIZEN. *t verlangen. 't verkorten.

'smo. 's av. i'smo 's av.

Den 8Tan. ialf 7 half 5 Den26Tulij. 4 8 iFebr. 6 5 14A118 4 balf 8

33 6 half 6 zz ■— half 5 half 8

23 . half 6 half 6 29 half 5 7

4Maait, half 6 6 laSept. 5 half 7

j* 5 6 25 1 5 6

j8 5 half 7 1 Oei. half 6 6

1 April half 5 7 10 half 6 half ö

— tialf 5 half 8 18 0 half 6

«o - 4 half 8 25 ■— 6 5

1 Maij. 4 8 joNov. half 7 5 20 — half 4 half 9 12 — half 7 halfs 30 1 7 halt 5

*Dec. 7 4

De Groote Ho»?, Zl/l en Kennemer Poorten zyn alle avon den tot 1 r uur open . en de Spaarivoiider tot het aankoomen det laatfte Trekfchuit. Elk der Poorten kan men na xi uur, voor 30 Stuïy, doen openen,

Sluiten