Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi 3

DE VERLOSTE MOEDER*

haas kïkd

HAAREN ECHTGENOOT AANBIEDENDE.

Mijn zielvriend! juich triumf- de fmart is doorgeftaan, Zie hier het zegel onzer tedre huwlijksliefde! . . .

Ach! ... Haar in 't lieve wichtje ons beider beeldtnis aan, In ieder trekje fpreekt de teérheid die ons griefde! -

Mijn zielvriend! fmeek met mij des hemels zegen af!.. Thans fnoert nog naauwer knoop de lieve huwlijksbanden;

Een tedrer aandrift, nu ons God dit kindjen gaf, Vereenigt onze ziel tot dankbaare offeranden! -

Mijn zielvriend! zegen 'tKroost,als Vadervmuw KindI Laat eene zachte hand op 'slieflings hoofdje daalen;

Gevoel - gevoel met mij • hoe hij ons nader bindt, God zelfs zal dit gevoel in dubbleu maat betaalen ! -

Mijn zielvriend! dat ik u aan 't kloppend harte drukk" * De fmart is doorgeftaan , 'k gevoel noch leed noch pijnen?

'kBraveer, aan uwe zij, het treffendst ongeluk; 'üBun moeder" en - die rang doet alle zorg verdwijnen.

V. V.

<?3

Sluiten