is toegevoegd aan je favorieten.

Zakboek voor het schoone geslacht, en offer aan jong-gehuwde vrouwen [...]. Een almanach voor 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

(van de vervloden dagen, en wendde haar gelaat in* !:nsfchen met zulk eene vervoering naar de zee, pis wilde zy het eiland en het hutje waar zy eens (ko veele zaligheden finaakte, nog eens met haare treurende oogen befchouwen. Dan , op het denkbeeld van haare tegenwoordige, ellenden werd iet vuur haarer oogen aanftonds verdoofd door ie traanen , die zy plengde. Zy drukte den zuiJeiitïg aan haare lippen, terwyl zy denzelven met ihaare ktisfen en traanen overftroomde.

In de armen der onfehuld, der deugd en der liefde bragt zy nu, onüitfprekelyk gelukkig, een iaar ten einde. Op een feest zag baar Melon, die j>p Andos. een buitengoed had. De bekoorelykaeden dezer vrouw troffen den wellusteling. Hy |sood haar goud, paarlen, edele gefteenten en tondgocderen voor eenen enkelen nagt in haaren

lw, en werd met verachting afgewezen. Hy tragtte haar weg te voeren; doch Callias haalde iem in,terwyl hy deszelfs beminnelyke gade vveglecpte. Hy dryl't de flaaven, die hier by tot f • C 3 werk-