is toegevoegd aan uw favorieten.

Zakboek voor het schoone geslacht, en offer aan jong-gehuwde vrouwen [...]. Een almanach voor 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

i, „ zich van nieuws verheft, wordt aanftonds „ „ tot zwygen gebragt , wanneer ik dezelve

„ „ flegts omvat!" " Nu zyn 'er reeds

vyftien jaaren daar benen gevloeid, en nog ftaat de ton in den tuin van Melon. Zo menigmaaïen ik te Corinthen koom, breng ik voorzeker eenen nagt in deze ton door , terwyl ik dan (leeds beter en wyzer in dit eng verblyf der wanhoop en der deugd ontwaake.

Zie daar nu de gefchiedenis der ton, wet» ke my den naam van eenen zot bezorgd heeft; dan , de Hemel geve , dat elk met zo veele eere zyn paleis bewoone, als ik myne toni ■ Doch, zie eens, hoe die knaap daar onder zynen last van takkebosfen zwoegt! Die arme jongen ! Wagt!... Ik zal dien voor hera naar huis brengen !...

DIQN.

6! Laat hem toch gaan, DiogencsJ en zeg my eens, of Melon.«. •