Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,2,(5 NATUURLIJKE HISTORIE

kan hun vleesch ook eeten; dat van de jongen is zeer goed , maar het vleesch van de oude is zwart en zeer onfmaaklijk ; het hart en de lever van deeze is alleen eetbaar. Van het vel der jongen, welk ik gezegd heb dat fraai zwart is, wordt een bontwerk gemaakt, dat in zeer groote achting gehouden wordt.

DE RUIGE ZEE-LEEUW.

(PI, VI. Fig. 4. het mannetjen.)

D it tweeflachtig zoogend dier heeft den naam van Zee-leeuw verkreegen, omdat het mannetjen aan den nek maanen heeft als een leeuw; ik geef het hier den naam van den ruigen, om het te onderfcheiden van eene andere Robbe, die ook de Zee-leeuw genoemd wordt, maar die, omdat hij de voorgemelde maanen niet heeft, voeglijk de gladde Zee-leeuw genoemd wordt, hetgeen genoegzaam is, om hem van deeze foort te onderfcheiden.

De ruige Zee-leeuw is veel grooter dan de Zee-beer, naardien hij wel vijftien of zestien honderd ponden zwaar is en zoo groot als een klein paerd; het wijfjen is egter de helft zoo groot niet; het mannetjen onderfcheidt zig door dikke maanen, die gegolfd zijn en zig over 't voorhoofd, de zijden van den kop, den hals en de borst uitftrekken; deeze maanen zijn donker geel van kleur en als het dier verftoord is, zet het dezelve regt overeind, hetgeen het een dreigend aanzien geeft; hij is voor het overigeglad van hair en bruin-vaal van kleur; het wijfjen heeft

den

Sluiten