Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES. ZOOGEXDÏ DIEREN.

335

herzieree zer. riie :r:<zez . re-:: hl z:z in eeze .re;-.->, ;;e ;zl: ie êzzlzr::; vzr eezez Leer" terwijl hij daar ligt te rosten, koomt de Leeuw in zijn bol terzz, rzz: hérzerre er zerrerie vzr rlr, wi.1 'rer. eei rurrz ::zr h:z: zzz: zlz ree: f:ez; ir rlee.ie izz vin Andncles te verfcbeuren, ziet hij hem zagtmoedig aan en beriz: rer :e fbee'.er. er z:.:er 7::: :;e:ef:e;zer;, £.5 :: Li; ier verzeezez vliereer fr'.irter 'e: zz lezer; A:i', ie eer-:, zel.z rer z:z veriee'.ier. ïiz , :er zierier re: ê'zrlz ieverzer re; zer ee;:, zieree hoe zagtmoedig bet dier was , flelde zig gerest en trok een fzlre: zi: zlzer ree:, i:zz:e ie e::er zi: ie rrezi en veezie re: ze::zr;r 'r'.eei ei, iereer re: ier eezèrris ver zlre irer: verlzve; 11 eiie zlrez r : :: ir eererden van Andncles en begaf zig aan zijne zijde te trmtem. A-^r reei :.; ieezer Leezfr ir ze: zi. vrcezer, ze rer re: lieer zeer eer deer:,nzr zer zei'; ver zlre jee: is re: rel :e eeer 're;:, vrs'.i: vee = er Azi'.z.i: of raauw of in de zon gedroogd met een Leeuw nuttigde; op deeze wijze leefde bij daar drie jaaren; doch deeze iever;-!? rer e'.rielr eezizzezie :e verveeer, zer; vandaar en reisde weder in bewoonde plaatfen, daar bij ez:;r - e ze-er. r. zere: er zeize.d reer zizer. 'reezeeereer ~e:ir. Zier ie'.ie rer :e reer: ere: ie iecee-e ri:i:eier er hij rreri: bij verrii verezrieer er door de wilde dieren verfcheord te worden. Naauwlijks vre; A .z ::.:: :r re: beef;ez-reri ze.'iezi ez eez zrece fterke Leee-5- regezs hem iosgelaaten, die men meende c--\ zer :e:i::ri ve: elezrer z:z, :: èe Leezn . her

7 2

Sluiten