Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O ü fi-

Ht

De Malakkafche Egel. . . Bladz. 171 De Tondrao. . ..... 172

Het Stekelvarken , het TJzervarken. » . 173 Het Zuid-Amerikaanfche Stekelvarken, de

Coendoe. 178

Het Noord-Amerikaanfche Stekelvarken, de

Urfun . 179

Het langftaertig Stekelvarken. . . . ï8i

De Paka 18*

De Agouti. ....... 186

Het Zee-Zwiintjen, het Indiaansen Varken-

tjen, het Guineesch Biggetje», deCobaija. 189 Het Watervarken , de Capybara. ... 193

De Bever 196

De Zee - Otter 222

De Rivier-Otter, de Visch-Otter. . . 331 De Muskus-Rot, de Desman. . . . 239

de Ondatra. . . . 24a

De groote Veld-Rot, de reizende Rot. . 247

De Huis - Rot 250

De Huis-Muis 255

De groote Veld-Muis. . ... 260 De Brand-Muis, de Akker-Muis. . .262

De Water-Rot ibid.

De Wortel - Muis , de Oeconomifche of Spaar-

zaame Muis 264

De Berg Muis, de Lemming. . . . 268

De Hamfter. 274

De Duin-Mol 282

De Blind-Muis. 284

Het Mormeldier, de Marmot. . . . 287

De Bobak 298

De Sifel of Suslic 299

De gemeens Inkhoorn, Eekhoorn of Eik-

hoom 2°3

De Amerikaanfche zwarte Inkhoorn. . . 309

De

Sluiten