is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 NATUURLIJKE HISTORIE

vaaren, terwijl zij al zwemmende met haar fnoet dit vlotjen ftuurt.

De Hermelijn is zeer wild, maar kan egter wel getemd worden. Eene Dame in Frankrijk had een deezer diertjens, dat zoo tam was dat het met haar fpeelde als een hondjen; wij zullen hetzelfde van den gemeenen Wezel zien.

De Hermelijn woont bijna in alle landftreeken, zoo wafme als koude, in de vier waerelddeelen,< doch wordt egter in de koude landen, vooral inRusland, Siberië, Noorwegen en Lapland, meer gevonden dan in de warme landen; men legt zig dan in die landen ook voornamelijk op het vangen van diediertjens toe, en in Rusland is die jagt van zoo veel aangelegenheid dat men eens inkorten tijd twintig duizend ftuks vellen verzameld heeft, die naar Petersburg verzonden wierden. In Siberië en Noorwegen wordt 'er ook fterke handel in gedreven, en in het eerffie land kosten de honderd ftuks op de plaats daar zij gevangen worden vijf en twintig of dertig guldens. Men vangt hen in vallen en ftrikken; men zet, bij voorbeeld, een fteen op een houtjen boven eenen anderen fteen op en bindt aan het houtjen een ftukjen vleesch vast; als nu de Hermelijn aan het aas roert en dus het houtjen wegtrekt, valt hem de fteen op het lijf en drukt hem dood.

De vagt van den Hermelijn is een zeer fraai en kostbaar bont; deszelfs zuivere witheid heeft het zeer gezogt gemaakt, doch het wordt egter met den tijd wat geel; men voert de Pra^l - gewaaden of Konings-mantels van Vorften en Koningen gemeenlijk met Hermelijn, waar

aan