is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io<5

NATUURLIJKE HISTORIE

Yslanders gewaar worden dat 'er een Ys-beer aan land is, doen zij met allen man hun best om hem te dooden, of weder op het ijs te jaagen , met welk hij dan dikwijls van het land afdrijft; deeze lieden , die niet zeer van geweer voorzien zijn , moeten hem dan dikwijls met fpiesfen aanvallen, dat een zeer gevaarlijk werk is; om het volk daartoe aantemoedigen, betaalt de regeering voor eiken Ys-beer,die gedood wordt,tien rijksdaalers en koopt hun nog daarenboven het vel af, dat zij aan niemand anders mogen verkoopen.

De Ys-beer is dan een zeer verflindend en wreed dier, dat alle dieren en ook menfchen aanvalt, zonder zig, als hij dat doet, te kreunen of zij veel of weinig in getal zijn , en of zij fchietgeweer hebben of niet; hij graaft zelfs de lijken uit den grond,en zal fteen voor fteen van het graf neemen en het lijk uit de kist haaien. De Ys -beer verbergt zig niet in den winter gelijk de gemeene Beer; hij fchuuwt zelfs de warmte en leeft alleen daar het koud is en fterk vriest. Men ziet hen gewoonlijk in geen grooter getal bij eikanderen dan twee of drie, welke dan de moeder met haare jongen is, die zij niet verlaat, maar welke zij met eene fterke liefde tot den dood toe zal verdedigen; zij krijgt, zegt men, na zes of zeven maanden , twee jongen, die zij op de ijs-velden werpt, daar zij zig een hol uitzoekt onder fchotfen, die over eikanderen gefchooven zijn. Deeze ijs-velden verlaaten de Ys-beeren fomtijds in langen tijd niet; zij blijven *er zoo lang op als zij daar eene goede vangst hebben en , als het ijs in de lente van de

kus-