Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEE. ZOOGENDE DIEEEN. 223

gens den gewoonen Rivier-Otter befchrijven, en in af. beelding geeven.

De Zee Otter heeft eenen ronden gladden kop, eenen ftompen fnoet, die met verfcheiden reijen witte baardborftels bezet is, bruine of zwarte oogen, korte, ronde, regtop ftaande ooren; in zijnen bek heeft hij boven en onder zes fnijdtanden , twee hondstanden, en onder en boven vijf kiezen , die fpits en getand zijn. Zijn lijf is lang en dun, zijne pooten zijn zeer kort, zoo dat hij, op het land zittende, met den buik op den grond ligt; maar vermits de voorpooten korter zijn dan de agterpooten, is het lijf van vooren wat laager, en de rug wat gekromd; hij heeft aan eiken poot vijf vingeren, die ruig, met nagelen gewapend, en met een dik vlies aaneengevoegd zijn, hetgeen deeze dieren zeer gefchikt maakt om te zwemmen, Zijn ftaert is kort, plat en fpits. Zijn hair is zeer zagt en digt en zoo fraai, dat zijn vel een heerlijk bont verfchaft; het is glanzend zwart van kleur; doch veele hairen hebben witte, of zilverachtige punten , hetgeen hem over het geheel graauw van kleur doet fchijnen. De fnoet, de keel en de borst zijn geelachtig wit, of zeer ligt bruin, gelijk ook de buik, fchoon 'er in de verdeeling van deeze kleuren enig verfchil tusfchen den eenen en den anderen plaats heeft, dat voornamelijk door het onderfcheid van ouderdom veroorzaakt wordt; de jongfte hebben grof bruin hair, en zeer weinig wol 'eronder; als zij ouder worden, verandert de zwarte kleur en zij worden donker bruin, terwijl zij veel wolkrijgen, en

het

Sluiten