Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 NATUURLIJKE HISTORIE

Muskus, maar het beursjen is ledig, fchoon het egter fterk naar Muskus riekt; in de volwasfene vindt men omtrent het gewigt van anderhalve drachma, in de oude tot boven de twee drachmaas; het is vrij droog, ais geronnen bloed, en donker bruin van kleur en het laat zig frjn wrijven.

Men zal zig hier berinneren dat wij reeds andere dieren befchouwd hebben, die ook beursjens aan hurt lijf hadden, waarin min of meer fterk riekend vogt bevat is, als de Civet-Kat (r) en de Genet-Kat (2); de Bever hebben wij ook gezien dat vier beursiens aan zijn agterften heeft, waarin een riekend vogt bevat is (3), betgeen veel overeenkomst met dat van het Muskus-dier heeft, gelijk ook het vogt van de StiBkdieren (4), van den Muskus-rot (5) en andere.

Deeze ftoffe is allerfterkst van reuk, doch niet bij alle die dieren even fterk; de Mnskus van het Muskusdier van Tibet is veel fterker dan die van het Siberifche Muskus-dier, hetgeen denklijk daarvan daan koomt, omdat de eerfte in warmer luchtftreek woonen en van planten leeven, waarin fijner deeltjens, tot het voortbrengen van die ftof noodzaaklijk , gevonden worden.

Waar»

O) Zie II Deel, blsdz. 50.

(1 Zie II Deel, bladz. 53.

($) Zie 11 Deel, bladz. 198.

(4.) Zie U Deel, bladz. +5, 4* en *9'

Cs) Zie N Deel, bladz. 240.

Sluiten