is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2If5 NATUURLIJKE HISTORrK

den, dat hij het bedierf en nam toen de Merrie met zig. Deeze dieren zijn dan niet ontbloot van wapenen om zig te verdedigen, zij kunnen verwoed vegten, zij bijten en zij flaan, zoo wel met hunne agterpooten agter uit als met hunne voorpooten. Hiervan maaken zij gebruik, als zij door een Beer of ander wild dier aangevallen worden , dat zij door hun flaan en fchoppeo kunnen afweeren, fchoon zij in hunne fnelheid altoos een middel hebben om zig met de vlugt te redden, zonder dat zij behoeven te vreezen ligtlijk agterhaald te zullen worden.

De Tartaaren fchieten deeze Paerden om dezelve te eeten; maar als men wilde Paerden levendig wil vangen, gefchiedt zulks door middel van ftrikken, die men fpant op de wegen, langs welke men weet dat zij gemeenlijk koomen, en waarin zij zig verwarren; doch men moet 'er fchielijk bij zijn, wijl zij anders, met den ftrik om den hals gevangen geraakt zijnde, zig zelve wurgen. In Tartarye vangt men wilde Paerden (hoe zonderling zulks ook luidt) met vogels; men rigt namelijk groote roofvogels af om den paerden op den kop te vliegen, die, zig niet van deeze vogelen kunnende ontflaan, aldus gemaklijk gevangen worden. Als men hen gevangen heeft bindt men hun de pooten, legt hen aan de boomen vast en la-t hen twee dagen zonder eeten of drinken ftaan en men belet hen te flaapen: hierdoor worden zij zwak en moedeloos en daardoor handelbaar, hetwelk men dan waarneemt om hen te temmen en aan de flavernij te gewennen; de wilde Paerden kunnen

dan