Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZOOGENDE DIEREN. 223

daar het, zulk eenen geruimen tijd geleden, geftald had.

Het is bijna onnodig te zeggen waartoe het Paerd gebruikt wordt; allerhanden arbeid is zijn werk, zoo edel als onedel, ploegen,draagen, trekken, in molens en andere werktuigen loopen, rijden zoo onder den man, als voor allerhanden foorten vanrijdtuigen, in het kort, in i alles,waartoekragt vereischt wordt, is het de medehelper van den mensch; het maakt de kracht der legerbenden , in welke duizenden van die dieren gebruikt worden; het rijdt den vorst en den boer en dikwijls wordt het, na in zijne jeugd voor vorften koetfen gebruikt te zijn, in zijnen ouderdom tot de de gemeenfte dienften gebezigd; het is door zijne fnelheid zeer dienftig op de jagt op groote dieren; het fpringt met zijnen ruiter over flooten en heggen en zwemt rivieren over.

Tot niets van dit alles weigert dit gewillig dier zig te laaten gebruiken; ja het zal eer onder den arbeid be* zwijken dan dien opgeeven; het zal zig eer voor zijn meester dood loopen c'an blijven ftaan of gaan ieggenj het is zelfs vol naijver om tegens zijn gelijken uittemunten, waarvan men ook wedloopen aanregt, waarin men Paerden tegens eikanderen laat loopen.

Deeze wedloopen worden in verfchillende landen op verfchillende wijzen gehouden. Zonderling is het dat men te Rome de paerden los in het renperk laat loopen zonder ruiters 'er op; egter zegt men dat zij zeer volijverig tegens eikanderen rennen, om elkaêr den loef aftefteeken. De wedloopen in Engeland en in de Bataaffche republiek, welke de voornaamfte zijn, gefchieden

met

Sluiten