Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 NATUURLIJKE HISTORIE

' met ruiters op de paerden. In Engeland, daar men zig zeer fterk toelegt om (helle paerden te hebben en daar men ook een ras rijdpaerden heeft, dat van Arabifche Paerden afftamt, maakt men veel werk van deeze wedloopen, en daar worden groote fommen geld op de paerden verwed; men rijdt aldaar al rennende en dus zoo hard als de Paerden loopen kunnen; in Nederland is eene andere foort van wedloopen met paerden in zwang, waarin de Paerden alleen draaven en niet gaIoppeeren; deeze zijn de harddraverijen, eene oefening, dit land alleen eigen, daar men Paerden heeft die in dezelve zeer uitmunten; het is bekend dat de prijs gewoonlijfc in eene gouden of zilveren zweep beftaat.

Het is dan in deeze wedloopen dat men de fnelheid ran dit dier best kan afineeten, gelijk ook uit de weddingfchappen , welke op den loop van een paerd in eenen zekeren gegeeven tijd gefchieden, en men kan zeggen dat een Paerd in die korte ritten (want zulk eenen fnellen loop kan het niet lang uithouden) zoo fnel als de wind loopt. Te Leeuwarden in het jaar 1797 eene harddraverij bijwoonende, heb ik met een feconde horologie afgemeeten in hoe veel tijd de harddravers het bepaalde renperk afliepdn en ik bevond dat het Paerd , dat het fnelst liep, honderd en tien roeden wegs afliep in den tijd van vijf en veertig feconden. Doch daar zijn harddravers, die veel harder loopen; daar is een Hollandsen harddraver geweest, die bekend was onder den naam van Malle Jan en die om zijn fnel loopen zeer vermaard was, welke in eene minuut twee

hou»

Sluiten