Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN. 25

zoon, dien hij eene bijzondere liefde toedroeg , en die zich deze liefde door zijn gedrag waardig maakte. Doktor florentius verster, thans de troost van vele lijdenden in 's Bosch, die insgelijks aan hem vermaagfchapt was , en vijf jaaren lang bij hem inwoonde, geeft ons een fchoon denkbeeld van de wijze, op welke martinet onderwees. Hij getuigt van zijnen Leermeester, „ dat hij hem de „ voortreflijkheid der geleerdheid , meest ,, door zijn eigen voorbeeld, en door de „ gedurige vertooning van het nut en het „ genoegen , dat hem de wetenfchappen „ zeiven aanbragtcn , fteeds heeft inge„ fcherpt , en dat hij hem, die toen „ noch zoo jong was , meer door de „ aanprijzing van eenen vriend, dan door „ meesterlijk gezag, tot naarftige oefening „ heeft opgewekt" ! - Hoe gelukkig is eene leerling die dus onderwezen wordt. (3.)

In den Jaare 1767 , had de beroemde

holland sche maatschappij der wetenschappen te haarlem, met

aanbod- van de gewone eereprijzen aan de B .5 bes-

Sluiten