Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓ H A N N O V E R.'

van er meest maar 3 te gelyker tyd werken, elk van 32 voet middellyn, en in een lang gebouw naast elkander geplaatst, voeren de Leine byna een quartier uurs ver, door zwaare pypen,naar de plek daar zy zich in de lucht verheffen moet; de fpil, rondom welke een ieder der raderen draak, fteekt aan beide zyden eenige voeten uit, en zet door een zeer kundig en ingewikkeld Mechanismus twee pompen in beurtelingfche beweeging. Het onderhoud van alle éeeze werken vereischt nog dagelyksch groote fommen, ge yk er aan derzelver eerde oprichting geen geringere gegaan zyn.

Ik kan deeze dof niet verlaaten, eer ik nog' van een merkwaardig Paleis in de Stad, 't geen de Hertog van York vlak over het Koninklyke gebouwd of ten minde van binnen geheel vernieuwd heefc, met een woord heb melding gemaakt. De voorgevel, zonder op zeer veel bouwkunde te kunnen roemen, doet eene goede uitwerking; de trap is vorstelyk. Verona, een Decorateur van Berlyn, dezelfde die het Osnabrugfche Slot vercierd heeft, bekoomt 30,000 Ryksdalers om hier het fchilderwerk en 't geen verder tot zyn vak behoort, waarvan echter de meubelen afgefcheiden zyn, te bezorgen. Wanden, zoldering en paneelen herhaalcn fchier alle 't geen Raphaël weleer in de Vaticaanfche Loges wederom uit antique Al-frescoos ontleend beeft: het oordeel en de fmaak, die men voor zulk

Sluiten