is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOO BRANDENBURG, SPANDAU.

ven kunnen, en waar zy des nachts op hunne ftroozakken legeren , verbonden is. Des winters wordt hier geftookt: eene weldaad waar door men in veele Kerkers van Duitschland het lyden der ongelukkigen verzacht, terwyl men ze in zoo veel andere van ons Vaderland hun wreedelyk weigert. Voor de Staatsgevangenen zyn byzondere huisjes gebouwd, in de hoedanigheid van vesting komt dit Kasteel voor 't overige in geene aanmerking hoegenaamd.

Even buiten de Stad verdient ook dat gedeelte der Splicgerberfche Geweer-Fabriek, waar het ruwe werk verricht wordt, de opmerking des reizigers. Ik zal nog meer dan eens gelegenheid vinden aan deeze onderneeming te gedenken, 't Zy thans genoeg te zeggen, dat hier voor des Konings heirmachc de loopen der musquetten gefmeed, geboord en van binnen gepolysd worden; dat men cr bajonetten, fabels en dergelyke zoo wel Oypt als fmeedt; en dat de arbeidslieden, welker getal yan het werk dat er gevorderd wordt afhangt, naar de ftukken die zy vervaardigen betaald worden. Waterraderen doen hier de booren en de groote flypfteenen omdraaijen.