Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERLYN.

221

wordt, flechts in het zelve; de wol van welke men zich bedient is inlandsch; het Katoen komt van Turin, werwaards ook de meeste verzending gefchiedt. Dan die van den Hr. Hesf, byna van het zelfde foort van goed: doch zoo 't my voorkwam iets minder voltooid, en alleen voor het inlandsch vertier gefchikt. In het uitvoerige gebouw arbeiden een 300 perfoonen aan het fpinnen (fchoon dit zoo wel als het weeven voor een groot gedeelte in de eigen wooningen der werklieden gedaan wordt), hetwin:iden, verwen ,overhaalen der ftukken over een gloeijend yzer, het droogen geduurende een' halven dag 't zy des zomers in de lucht, 't zy des winters ingeftookte vertrekken; het wederom overhaalen daarna over een koud yzer , het uitrekken met de hand om er de voorige breedte aan terug te geeven, en eindelyk het persfen. Verder de Manchester-Fabriek by Monbijou, waar behalven eenig weinig goed in paerdenhaïr niets als Katoen verwerkt wordt. Men bekoomt het ruw of gefponnen voor een groot gedeelte van Amfterdam : in den laatften ftaat, om dat er zoo veel handen te Berlyn met het Fabriceeren zich bezig houden.dat er indien alles aldaar gefponnen wierd, nog te kort zouden komen. Het werk 't welk men hier vervaardigt, geeft aan het Engelfche van het zelfde foort flechts 1 weinig toe; het beftaat in allerlei Manchester-waaren, ook zeer fraaije Carpetten en

Sluiten