is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATANIA.

223

»t welk my gebiedt, my omtrent het zelve te bekorten. De verdienften des overleeden Prinsfen, die het geheel by één gebracht heeft, omtrent Geleerdheid en Kunften , en al wat of den voorigen luister zynes Vaderlands terug kon roepen, of het zelve thans op nieuws kon verëdelen, zyn ook te bekend, dan dat ik noodig hebbe my in dit opzicht tot zyn' lofredenaar te verheffen. De plaatflng van dit Cabinet is de allergelukkigfte niet. Een laage gallery loopt in 't vierkant om een paar binnenhoven rond; hier en daar verdeelt zy zich inwendig in kameren ; en aan ééne der lange zyden vindt men twee deezer galleryën naast elkander. Dan , zo die zaaien en vertrekken in haar uiterlyke eenigfints te kort mochten fchieten, wordt dit rykelyk door derzelver inhoud vergoed. Na een kamertje te zyn doorgegaan, waarin allerlei huisraad der Ouden voor openbaar en byzonder gebruik, in Bronze, bewaard wordt, fchier in denzelfden fmaak als te Portici; treedt men de gallery der oude Statuën, Busten, Opfchriften en Architectuur - ftukken binnen. Onder de Beelden onderfcheidt zich de bekende Torfo, dien men voor den romp eenes zittenden Jupiters of Hercules houdt, minder geboogen dan die van het Vaticaan, en daar door tevens iets minder bevallig: doch van eene fchoone uitvoering. Ook onder de overigen bewondert men eenige ftukken. Een groote brok Architraav van het