Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door mfj met dankbaare goedkeuring opgemerkt , voor als nog te volgen. Het is indedaad mijn voorneemen, om ook voor lieden van onderfcheide. ne denkwijze te fchrijven ; ma2r mijn pIan brenSc zulks nog niet mede, en tut hoofde van het ambt, 't welk ik bekleede, acht ik mij vooral verpligc, eerst aan de huisgenooten des geloofs] en daar na aan anderen te denken.

Tegen de aanmerking op het Lied, over het zieke Beest, II. Stukje, bl. 7- wil ik mij hier niet verdedigen met Gen. III: i7. noch met andere

zen , welke eene gezonde redenkunde voor het gevoelen van mijn kerkgenootfchap opgeeft; het is toch hier de plaats niet om te twisten. Ik zou dat ftuk zelfs ftilzwijgend voorbijgaan, indien ik mij niet verpligt vond openlijk te verklaaren, dat ik de leer van mijn kerkgenootfchap aankleef, niet fiegts om

dat

Sluiten