Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over LUCAS II. vs. 51 e n 52. 23

Zeiver onderzoek en legt u daar op mee allen ernst toe — en wierd gij zoo gelukkig, dat uw verïïand verlicht wierd en geheiligd in de waarheid , dan zou 'dezelve voor u een kragt Gods tot zaligheid zijn.

De wijsheid nochtans waar in gij moet toeneemen, moet .niet alleen beftaan in het verkrijgen van kundi'gheeden, maar ook in 't bellieren van uw gedrag en handelingen.

Gewent u daar aan, dat gij u veel voor oogen fielt het oogmerk, waar toe gij op de wrereld zijt, en vraagt of uw gedrag ter bereiking van dat oogmerk dient. — Zoude dat bij voorbeeld wel wijs zijn , als een kind maar dagt, hoe zal ik mijn tijd het vermaakelijkst doorbrengen, en niet, hoe zal ik dien het nuttigst verflijten ? Ais het niet anders deed dan fpeeïen , en ijdelheid , veel op had met mooije kleedereu ? Of zeer klapagtig, eigenwijs , eigenzinnig, nijdig, en boos was,

of

Sluiten