Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. PIETER PAUL US,

»• ij

p e laatfte Staats$5rcaan, die Neêrlands beste krachten

Verlamd heeft, ftormde wis die mannen door hej hoofd,

Op wiêr bevel den roem der jongfte nageflachten —» ' Pen grooten Paülus aan zyn' eerpost werd ontroofd.

Pan, fchoon die brave hier miskend worde en ver-

ftootén:

Hy blyfe, met heel zyn hart, aan 'smensshdoms heil geboeid *— Voelt, voor het heilig recht van zyn natunrgenootenr

Zyn vaderlandfche ziel door 't edelst vuur ontgloeid.

Hy [wraakt losbandigheid zo fterk als fiaaffche, boeien: —-

Regeeringloósheid als gevloekte dwinglandy: — Leert wat gelykhïid is — wat pligten daar uit vloeien —

Wat elk te vordren heeft — wat elk verfchnl' digd zy.

A s

Sluiten