is toegevoegd aan uw favorieten.

Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den jaare 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

gen, doch den een niets anders doende dan gaapcn, en den ander niets ah niezen, jaagt hy hen verftoord weg. Kort daarop komt liAsxLius , heimelyk door figaro gevolgt, welke laatfte zig in 't Kabinet verl'cholen houd, doch nu en dan egter eens te voorfchyn komt, om hen te beluisteren. Basilius verhaald dett Dokter , dat de graaf van almaviva , welke rosine door de gantfche Stad Madrid had laaien zoeken , te Sevilie geko men was, op de groote Markt logeerde, en alle dagen vermomd uitging,om bartholo een trek te fpeelen. De Dokter vraagt hierop raad aan basilius, hoe men de Graaf best kwyt zoude kunnen raaken, die hem hierop door een diepzinnige en langdraadige redeneering poogc te bewyzen, dat de kwaadfpreekenheid hier toe het gefchiktfte en beste middel zoude zyn, doch bartholo begrypt ,dat zyn huwelyk met rosine , eer zy eens wist dat dien Graaf'm de vvaereld was, hem het allerbeste voor zyne vervolging bevryden zoude en geeft hierop eenig geld aan den baatzugtigen Muzikant, om zulks ten eerften voord te zetten, waar na hy hem naar de voordeur geleid, om die zeifs te kunnen fluiten. Figaro komt hierop fpoedig te voorfchyn , befpot zyne onnutte voorzorg, en maakt rosine. die Qiidertuslchen mede in de kamer gekoA 5 BKQ