is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HIST. VERK. 75

Marfeille beftemd, en onder zijn convoij H. avo. zich bevindende, welken door een gedeel- " te der Engelfche vloot, die hem, onder l759» bevel van de Admiralen boscauwen en broderick, 17 fchepen van linie fterk, op de hoogte van Cartagena ontmoet was, onderzocht en veroverd waren. Koopvaardijfchippers zeiven gaven van tijd tot tijd bewijzen van den ouden Bataaffchenmoed.— Ondertusfchen gaven de vertogen, door de Verlogen Franfche en Engelfche Afgezandten ter ^an l'e" Staatsvergadering ingeleverd, aan onze Re- e„a^„g^. gering nieuwe bezorgenisfen. Terwijl de a.*> laatfte alles aanwendde, om ons partij te gezande doen kiezen, en onzen handel nog meer te belemmeren, door op een volftrekt verbod van allen toevoer aan Frankrijk aan te dringen; predikte d'affrij altijd de ftrengfte onzijdigheid voor, vertoonde hoe zeer zulk een verbod tegen die onzijdigheid ftrijden zou, en bood hulp aan om de verongelijkingen onzer vlagge aangedaan te wreeken. En deze vertoogen ontmoetten bij de onderfcheiden Staatsleden verfchillende beoordeelingen , naar mate het verfchillend gevoelen, en het waar of vermeend belang den éénen meer naar deze, den anderen naar geene zijde neigde.

Op dat de vrijheid van gezouten haring Piacaat tein Frankrijk in te brengen, in het voor-gen het leden jaar aan onze natie verleend, niet ve™engea misbruikt zou worden, werd, op voorftel/^^y^^ van den Franfchen Afgezandt, door H. H. e„ En«elM. befloten, een Piacaat uit te vaardigen,fiber, hahoudende, dat de haring,, die in Frankrijh'^ljngevoerd werd, met geene Engelfche zou

mo-