is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HIST. VERK. 103

meerder krijgsvolk, dat zij ter beteuge- AFPling der Negers moesten aanwerven, had- I76« den in 1762. op de voldoening dier achterftallen aangedrongen bij een uitgebreid vertoog, waar in zij tevens de redenen wederlegden , door de Staten van Utrecht eenigen tijd geleden voor hunne wanbetaling gegeven. Doch de Staten namen in Lentemaand 1763. een weigerend befluit, vooral daarop gegrond, dat de W. I. C. op eene voor de bondgenoten bedekte wijze, een derde gedeelte van deze volkplanting aan de Stad Amfteldam, en een derde gedeelte aan den Heere cornelis van aarssen, Heer van Sommelsdijk, had afgeflaan.

Onder andere voorzieningen , voor het Willem tijdperk van de minderjarigheid der vorfte- Vj'tt.°eei?j lijke fpruiten beraamd, was ook vastge-dg j," field, dat de Erffladhouder of Erfltadhou- Collegiën. deresfe, met de 15 jaren, zitting zou mogen hebben in de vergadering van H. H. M. en den Raad van Staten, na vooraf gedanen eed van geheimhouding (*). Men had ondertusfchen den Erffladhouder reeds , op het onverwachtst, in 1759 , op zijn' elfden jaardag , ter Vergadering van H. H. M. ingeleid, om tegenwoordig .te zijn bij het inleveren van den Staat van -Oorlog. Doch zijne plechtige zittingneming in de hooge Collegiën gefchiedde, t overeenkomftig het befluit, op zijn' vijftienden jaardag , of eigenlijk op den volgenden dag. De Heeren cau en d'ablaing van giessenburg, afgevaardigden wegens

Zee-

C*) Zie boven bl. 65-

» G 4