is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 VERVOLG op WAGENAAR'S

V. afd. Op denbeftemden dag, tot welks viering 1783 ™en door de baldadigfte bedelarijen en afperfingen het geld had bijeengezameld, was de ongebondenheid allerhevigst. Belagchelijke en verfchrikkende vertoningen wisfeldèn eikanderen af; hier zag men een hoop jongens van allerleie. jaaren , met Oranje mutzen, patroontasfen en linten verfierd; daar eene groote menigte gemene vrouwlieden , waar van de voorste een zotskap op had, met een luidruchtig gezang en gefchreeuw hand aan hand danfende aankomen ; elders een molenaars wagen, onder een woest getier en 't zwaaijen met de hoeden, door de itraten rijden, hebbende een molenaarsknecht., op een der paarden gezeten, een opgefierde Vrouwe muts op het hoofd, en een vies in de hand; verder hoorde men een gezelfchap van mannen met verfierde bogen en kroontjes hunne vreugde door luidruchtige hos* zees! uitboezemen. Ware het hier bij gebleven, men zou deze dwaasheden ligtlijk , hebben kunnen voorbijzien; doch het werden tevens toneelen van geweld. Men dwong de voorbijgangers onder verfierde bogen, door vrouwen gedragen, te bukken; men moest de woelende menigte geld geven, of met haar drinken. En niemand durfde zich verftouten van zonder Oranjeverfierfelop de ftraten te verfchijnen, wilde hij geen gevaar lopen van gellagen, of ïn 't water gefmeten te worden. In den namiddag vermeerderde de onrust toen eene bende van drie honderd fcheepstimmerlieden, allen met Oranje verfierd en onder het

roe-*