Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur.

oneindig getal van kringen, van eene kleine lange zak, die een foort van gom bevat,hebbende de couleur van een gouds-bloem, waar van de Wurm haar zyde draad fpint; dog wy zullen nader daar van "preken, als wy van het fpinnen handelen.

Waarmond. Die gomachtige materie, die de grondflag van de zyde is, moet zekerlyk uit het fap der Moer-beeziën voortkomen, en eenige gelykheid daar mede hebben.

Leer-graag. Nu kan ik begrypen, waarom men geene andere bladeren, dan die der Moerbeeziën- boomen, tot de voeding der ZydeWurmen kan gebruiken: gevolgelyk zal" het ook verfchil baaren, in war grond die boomen flaan.

Natuur-Onderzoeker. De Moerbeeziëboomen groeijen in alle foorten van climaten en gronden;zo wel die vogtig en fteenachtig, als die vet en zandachtig zyn, of zy op het Zuiden, Noorden, Ooften of Weftën ftian, maar dan zyn de bladeren meerder of minder bekwaam tót voeding der Zyde-Wurmen.

Waarmond. Wat zou men moeten waarnemen , onvermoeide Natuur-Onderzoeker, om een plantagie van Moerbeeziën-boomen aan te leggen, die nuttig in alle opzigten zou zyn ?

Natuur-Onderzoeker. De befte regel, welke ik daar toe zoude konnen voorfchryven , is, dat de Moerbeeziën - boom dezelve grond, en dezelve expoiitie met de wyngaard vereifcht; dat is, een zwartachtige, ligte, zoete, zand of keiachtige grond, ftaande tegen het Zuiden, Zuift-Ooften of Ooften, en O 4 wat

Sluiten