Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 VERHANDELING over het

denzelven niet geheel kunnen weglaaten, wanneer de ftreng ter lengte van eenen fpan afgefneden wierdt? zoude dezelve niet fchielijker verdroogen, aan de lucht bloot gefield, dan in verfcheidene doekjens en lappen gezwagteld? waarom zoude de Natuur minder voor de menfchen, dan voor het wild gedierte zorg gedragen hebben?

Deeze redenen, fchoon allen voldoende om mijn voorftel te ftaaven, zullen echter van grooter gewigt zijn, wanneer ze met voorbeelden opgehelderd worden —- ik heb derhalven de lichaamen van veele Zwarten onderzocht, en bij allen, één jongen uitgezonderd, den navel volmaakt vvèl gevormd ontmoet; deeze gebreken des navels komen mij waarfchijnelijker voor toegefchreven te moeten worden, aan den zwaaren en onmaatigen arbeid, waartoe men de kinderen der Hiedeclogenswaardige Moor en verpligt, en in

Sluiten