is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het bestuur van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR van KINDEREN. io* manken zijn derhalven tot de rechtg.unden, als één tot agt-en-twintig. -

Merkwaardig is bet, dat er zestien bejaarlz z:?::t.z-, en twee-en. veertig vrouwen fcheeve lichaarnen hebben, en wel zoodanig, dat haar gebrek, fchoon met keurslijven en andere knnften bedekt, evenwel zeer zichtbaar is: maar ik keere weder tot de manken.

De kinderen zijn zoo gemaakt, dat het middenpunt van zwaarte boven het middenpunt van bcwceging, dat is boven de geledingen der heupen gevonden wordt: hierom zijn zij zeer onderhevig aan vallen, wanneer zij fhel loopen willen; want het middenpunt van zwaarte verkrijgt dus eene kracht, waardoor het fchielijker tracht voordtegaan, dan het middenpunt van beweèging; zij vallen

derhalven altoos voor over Bi zal hier

G 3