Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYNONYMISCHE LYSf.

'Geele Brugnon, zie Brugnoti. 'Geele Pavie, zie Melcoton. Gladde Perfik, zie Brugnon. 'Grosfe Jeaune, zie Orimje-perfik. Grosfe Pêche, zie Belle Garde. Groote1 franfche, zie Monftreufe.

X \Erniaphrodit-perfik, zie Oranje-perfik. liTaliaanficbe-perfik, zie Pêche d'Italie,

Kife Per/%, zie Brugnon.

Kings of Konings George Perfik', zie Zwoftehe

LAk -perfik.. La Pourprée. La Pourprée vL neufe. La Vineufe. Wyn-perfik. Chivreufe tardive.

Lak-perfik met de grote Bloem. Rozeboomsperfik.

MAgdalene blanche. Witte Magdalene. Witte Montagne. Magdalene rouge. Pêche de Troije doublé.

Dubbelde Perfik van Troijen. Bourdine. PaL

fane.

Marbrée (Pêche), zie Violette.

Melcoton. Mirlicoton. Pavie jeaüne. Geele Pavie. Franfche Confyt-Perfik.

Melcoton ( Witte). Mirlicoton blanche. Pavie blanche. Witte Pavie.

Melcoton (Rode). Mirïicotön rouge. Pavie rouge. Rode Pavie.

Melcoton (Grote), zie Monftreufe.

Migncn. Mignon hatyf.

Montagne (Dubbelde). Dubbelde Berg-perfik Montagne (Enkelde). Enkelde Berg-Perfik Montagne (Amandel-), zie Pêche d'Italie, Montagne (Witte), zie Magdalene blanche. Montagne met dubbelde Bloemen, zie Doublé-fleur Monftreufe, Pompone. Pavie.rouge de Pom-

pohe. Grote Melcoton. Grote Franfche

Perfik.

Kt . • * n-

i> Aantjes-perfik.

Naantjes Perfik met dubbelde Bloemen.

Netlarin, zie Brugnon.

Nivette.

BESCHRYVING der VOORGENOEMDE PERSIKEN.

tende van een zeer geurige zuikera^i^ ^od-bIoezepde haar Vleefch is zagt genoeg, fyn en fmeïdie klein is, en dal lIS^^^^^^^S Het Vleefch fcheid"'van'de Steen, maakt fchoon Hout-gewas, en draa« fSflr g rt DeB1°eize^s z?n ^lem; de Boom word groot, overeen met onze zogenoemde Montafim Lfe T i«Eiankry£ zeer geagt, komende veel

ALBERGE JEAUNE. Is niet luC S 35 d fclfde z0°rt ndet 5 zie Montagne. word vroeg ryp, volgende voorn na de roKj^S*™6 ^;- ^ ^elagtlg; ze

en zoude derhalven niet waardig Ï^ SvSfT^ ™ar ze ]\°P vcrrc «2Z? f!^kelyk niet, komt, en om 'er wegens de veraSderiSp e£Z~T \ te worden, zo het met was dat ze vroeg aanen de Boom draagt redelyk wel S g°in S1'°te Tu,neD te hebben' De Bloeizèls zyn klein ,

ALBERGE ROUGE. Word niet W n-vw % r i i • ^ ; # ,

leur zeer wel na de vroege rood j ge ykende zo m Grootte als Gedaante en Ko-

Vleefch is vaft, maar van een^^^'^^^^T Sekoleurt: Haar

zyn om haar regte fmaak te kunn^tS^'n^wf06!? Wynj^ ^f'^ d°S/e wI door r^ ALBFPGE VIOT PTTi? t. cooe.j, ,Ue Blöeizels zyn klem, en de Boom draagt wel

op deZonsïyde , ^ haar koleur is donker-purper of violet:

agtigen Shefd va'/de Stee!^S^tSt^^l^H,^d5• "f deMllUr; ^ar Vl/efchis geelSap, als ze wel ryp is. De Bloeizeli u ■ u,s; ,zyn ce voï-van een zecr veïheven wynagtig Wel. iuoezeli z>n klem en bleek violetagtig van koleur: De Boom draagt

^X prutn^ Perfijt; van grootte als een grote Boere

b w langwerpig en puntig; haar koleur is geheel witagtig; de fmaak is ■ ? geurig

Nooi-perfik, zie Brugnoti. Note-Mujcoat-Perfik, zie Avant-petfih

0 OvJArgari/cöe Perfik, zie SanguinoJe. Qranje-perfik. Abricoté. Abrjcoos-perfik. Admirable jeaune. Hermaphrodite. Sandalié. Perfik van Burat. Grosfe jeaune.

~PAiJane, zie Magdalene rouge.

Pavie blanche, & jeaune, zie Melcoton.

Pavie rouge, zie Melcoton, en Monftreufe.

Pecbe-noix, zie Brugnon.

Pêche d'Italie. Italiaanfche Perfik. Amandel perfik. Amandel Montagne.

Pêche marbrée, zie Violette.

Pecbe-Rofe, zie Doublé Fleur.

Pêche de Troye, zie Avant-perfik.

Pêche de Troye douhk, zie MagdaIeritf-rou°'e.

Perfik van Burat, zie Oranje-perfik.

Perfik met dubbelde Bloemen , zie Doublé-Fleur.

Perfik van Troyen, zie Avant-perfik,, en Magdalene.

Pomponè, zie Monftreufe. Portugalfe, zie Montagne. Pourprée, zie Lak-perfik.

RAmbouillet. Rojale. Late Rojale. Rousfane.

Rozebooms-perfik, zie Lak-perfik. Roosjes-perfik, zie Double-Fleur.

^Andalie, zie Öranje-perfik.

SanguinoJe. Bloed-perfik. ÖngariTche-perfïk;

Swarte Perfik, zie Brugnon noir.

Swolfche Perfik (Dubbelde). Kings- of Konings-

George-perfik. Bourdin. * Q

Swolfche Perfik (Enkelde). rp T.

1 Etton (Pêche). Tettons de Venus. Venus-

Borften.

v Ineufie, zie Lak-perfik. Violette hative. Vroege Violette. Violette tardive. Late Violette.' Pêche marbrée. Gemarmerde Perfik,

Perfik. zie Lak-perfik.

Sluiten