Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stroomen, worden aangeweezen, maar ook te gelyk de langs derzelver Kusten gelegene Zee- en Handeldryvende Steden, met /maren voornaamden Koophandel, zo van eigene Lands-Produclen 9 als hergeene zy van buitenlands tot eigen vertier, of verzending naar hunne Coloniën,. gewoon zyn te trekken.

En daar ik uit overtuiging weet, hoe veel deel UWEL EDELE GESTRENGE neemt, in het verbeteren dier weeten/chappen , welke den bloei en welvaart van onze Republicq regtftreeks betreffen, en daaromtrent geen moeite ontziet, dezelve voor te fhan en te helpen bevorderen- zo vleie ik my, dat ook deeze myne geringe poogingen UWE goedkeuring zullen wegdraagen.

In deeze gunfrige verwagting neem ik de vryheid deeze Befchryving met de verfchuldigfte Hoogachting en Eer-

* 2 bied:

Sluiten