Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30)

óen Noord- of Westhoek, daar de Toren op ftaat, 4 a. 5 Cabelslengte af blyven, gelyk wy, van dien Haven fpreekende, reeds gezegd hebben; want het is zelfs verre van de Wal Rotzig en vuil: dus loopt men O: Z: O: en Z: O: by den Hoek om , vervolgens Z: Z: O-:, daarna verders Z: Z: W: naar het Eiland met het Kasteel, en eindelyk zeik men daar by om, gelyk wy reeds gezegd hebben.

De Stad CORUNNA.

De Stad corunna, (by den Zeeman algemeen coronje genoemd,) zo wel als derzelver Haven, wTord in twee deelen onderfcheiden : de Bovenftad, door een Muur omtrokken, en van een Kasteel voorzien zynde, ligt aan het hangen van een Berg; de Benedenflad, welke met den naam van Piscaria van de Boven/tad onderfcheiden word, ligt aan den Voet van een Heuvel die, tongsgewys, zig tot in Zee uitftrekt, en door dezelve van drie kanten befpoeld word.

De Stad is in het ronde gebouwd, en aan derzelver Bouworde kan men zien, dat haaren aanleg reeds voor veele Eeuwen moet gefchied wezen. —• De oude Romeinen noemden ze Portus Brigantinus, en het is misfehien niet ongegrond, dat de Rooffchepen hunnen naam

Brigantynen van deeze Stad ontleend hebben. Hier word nog

een hooge oude Toren gevonden, die de Romeinen gebouwd hebben, om tot een Uitkyk te dienen, of 'er ook Schepen langs de Kust ftroopten.

De Handel van de Stad corunna is genoegzaam dezelfde met die van ferol; behalven dat men in de Nabuurfchap van Corunna eenJaspis-Myn vind. Voorts is de Commercie deezer twee Plaatzen niet zeer aanmerkelyk , niettegenftaande zy daartoe zeer gunftig fchynen geplaatst te zyn, en ook ruime en veilige Havens hebben; doch dit is toetefchryven aan de moeilyke en kostbaare verzending

der

Sluiten