Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =37 )

j67Ó. Aan de Hertogen Brunfwyk, Luncnburgh 408S01-11-0, te .

weten in Oblig. 145000 gl. en in gelde — 263801-11-id

Aan den Churfurft van Bralden burgh in gelde • 253000- °- o

^ Aan den Hertog van Lottheringen in geide —- . 1000c- o- o

1H36375- 9~ 5

T. Depefches gedaan op den Staat van Oorlogh

d'anno i6jj.

1677. Soldyen van Compagnien te paardt —— 1878956- 2- è

Dragonders 462513"11" 0

Guides 7639'I5- 6

Compagnien te voet 3823521-18- 6

Vier hondert Man tot Amfterdam 44484" °' 0

Te famen over bet Zuiderquartier • 6217115-14- o

"Noorderquartier na proportie als in de laften — • 1387918-16-0

Te famen Zuyder- en Noorderquartier 7605034-10- ö

Militie Weft-indifche Compagnie — 28600- o- o

Hellebardiers — . —;— *6olè- °" ó

Hoofttraciëmenien. I.

Zuyderquartier . — 231689- 5- o

Noofderqartier na proportie — —; 51722-13- 6

1 . _ 283411-18- 6

Gedeputeerden buyten de Provincie.

Zuyderquartier . • _ 81336-0-6

Noorderquartier in de Declaratie hare quote, en in de tradementen, als of' ten vollen betaalt hadden — 13700- c- o * ■■ .

_ _. 95636- o- 6

Commiffarijjen van de Monfteringh.

Zuyderquartier — . 6178- 4- o

Noorderquartier genomen als öf ten vollen betaak

hadden teii twee en dertigh dagen 1710-18- 9

n > 7889' 2- 9"

Waghtmeefiers en Majors.

Zuyderquartier • ■ 11245-15- o

Noorderquartier als voren —- —■—• U54-Ï3" 9

12500- 8- 9

Vivres 'en Magazynen.

Zuyderquartier — —■ 5235~l6- 6

Noorderquartier als voren — •' 874- 9- .7

; • 61 IC- 6- i

Ingenieurs.

Zuyderquartier ——- —■ 988- 2- ö'

Noorderquartier als vooren — 570- 6-3

:— 1558- 8- 3

Officieren van de Juftitle.

Zuyderquartier 7348-15* 6

Noorderquartier —— a' 1996- 1-10

— — 9344-}7-4

Doctor in de Medicynen. \ • Zuyderquartier - — 1045-11- ©

O 0 o Appointéz.

Sluiten