is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapporten en memoriën over de finantien van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*. Lf'

C 438 ),

'Staat van het beloop der Lyfrenten met primo Jdnuary 1750, nog fubfijleerende ten lafle van fTef vriesland en het Noor der Quartier, volgens Lyfle aldaar geformetrt uit de Negotiatien van tyd tot tyd op de feeven Comptoir&n in het Noorder Quartier gedaan, als

Van de Lyfrenten bekent onder de naam van oude Som van Renten

Lyfrenten genegotieert voor den jaare nog-fabfifteerende.

1691 — ■ { 3648] 8 0

— Som van [ Som van ver- -—■

Renten tyde ftorve Ren-

Jaaren Tot wat Interest, der Negotia- ten feedert de

van m tien. Negotiatien Nego- tot ultimo Dec.

tiatie. 174S.

in.169] a 8 per cent 23974! o] o 20744! o] o 3230 0 o

1695 ' —. 8379*12 o 7007 12} o' 1372 o o

169J ■ ■ 4261 o o 3422 oj o 839 0 o

1694 a 9 per-cent 45673 7 o 37441 5,iq 8232 1 6

169; ■ 36826; 5 o 30288 i| ol 6538 4 o

169c > 370581 7 o 3049516 o 6562 [I o

1697 ■ ■ 39271! 8 o 30471 5 o 8800 3 ö

170j . . 52758 11 2 39158 6 4 1360c 4'14

1702 61434] 3 6 46508 10 8 14925 12' 14

1703 46872/514 3497°li5i4 Ï1895 10! o

1704 . . 3628312 4 2586917 4 104131a o

17°5 ' 41*22161 8 30797'Uc 8 10525 6 o

1706 38389} 3 o 26172 12 2 122161014

17°7 1 5I959ïo\ 4 36232! 1 4 15757 9^ o

1708 6819814114/ 45366! 114 22832 13 o

1709 ■ 52615; o io, 343781 8 10I 18236 12! o

1710 59575>6M 35343 *6 2I ^232 tfio

1711 393oo;io o 25605 4112 13695 é 4

1718 a 8 per cent 465312 o 2336 16 o 2316 i6j o

1719 ■ 3889 4 o 1802 o o 2087 4 o

1720 < ■ 38S9 4 o 1804 o o 2085 4 o

1721 2969 4 o 1543 4 o 2426 o o

1723 a 6 per cent 858 o o 240 o o 618 o' o

1733 a 7Ï per cent 18450 o o 4526 51 o 13923 15I 0

1734 - ■ ■ 18739 0 0 2658 15 o 16080 5 o

1735 Loterye — 325 00 48 o o 277 o o 1741 a ji per cent 26797 10 o 2550' o o 24247 io' o

1745 999710 o 142 10 o 9855 0 0

1747 a 8 per cent 4552 00 200 o o 4352 o o

-' • a 8| per cent 541 17 8 — 00 541 17 8

———- a 9 per cent 702 00 — 0 0 702 o| o

" ■ a 9$ per cent 788 10 o — 00 788 10' o

— ■ a io per cent 4000 o o 57 o, o 3943 0 0

84630615 2! 558157I1412 288149 o 6

Lyfrent. voor 1691 genegot. ,3648 8 o

*9i797 8 6

In 't jaar 1749 afgeftorven — 13401 3 o

1 278396 5! 6

Staat