Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

„ behoorlijk van u affcheid te neemen ?" — In het kort, ik, — en mijn geheele hart — zeegende hem , ik beval hem aan God en den Heere jesus Christus, en, na belofte van 's morgens ten 10 uuren weder te koomen, verliet ik hem, innig ontroerd en met een biddend hart: zijn oog volgde my> ^ wierp mij nog een handkusch toe, en zijn „ God blefs you" en „ adieu!" hoorde ik nog, toen men de ijzeren tralie-deur van zijnen kerker toegrendelde.

Zoo als ik weg was , fchreef hij mij een brief, cn ten elf uuren nog één , en een derde nog des morgens ten zes uuren ; hij fchreef ook aan den umaer, en aan Doctor van noorden, voor wien hij zeer groote achting hadt, en bragt den nacht vrij onrustig door. 's Morgens verzoet hij, dat men hem tot tegen ic uuren it.il zou laaten liggen , en hem oproepen tegen dat hij mij verwagte, het geen hem zijne waakers beloofden.

De treurige morgen was eindelijk daar , tegen welken ik zoo lang had opgezien ; onder veele aandoeningen bereide ik mij tot het ongewoone werk, dat ik te doen dagt, hoewel ik weinig ver. moeden had op zulk werk , als waar toe God en pligt mij dien dag riep. Nooit zal ik dien 26aln Mey vergeeten , den akeligften , den fomberften" den plegt.gften van alle dagen, die ik beleefd heb! Met een biddend hart om onderfteuning, en een gerust vertrouwen op God , die mij nooit beichaarnd heeft, als ik op Hem bouwde , trad ik naar liet Stadhuis, en kwam door eene reeds grimmelende. meenigte , en de burgerlijke en militaire wachten , die met loflijke voorzorg en voorbeeldige orde de toegangen bezet hadden , juist met net liaan van 10 uuren , daar aan. Maar met welk eene ontfteitenis zag ik , bij het binnen treden , eene woelende fchaare vol ontroering en

ver.

Sluiten