is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 79 >'

„ me to it. He feil in a violent feaver fome tima „ ago , and I have affiftcd him during bis whole „ feeknefs in quality of Minifter of the Gospel; „ he fpoke oftentimes of you , and of the fincere ,, love he had for you, and prayed me of giving „ you his fincere thanks for your friendfhip and love towards him : his conftitution not being „ able of fupporting the violence of his feeknefs, „ he intrufted to me the inclofed Letters the day „ before his deceafe , in order to forward them, „ like I do by the prefent; by mentionning you „ of his death, which happened on the 16% of „ the mond paft. I hope Providence will be your „ comforter by this afHicting event, and am with „ the utmoft fincerity and efteem.

„DEAR MISS!

„ Your moft obedient fervant

(ïigned)

„JOHN S II A R P. „ Minifter of the Gospel at Rott."

Maar

„ heevige koorts eenigen tijd geleden, en ik heb hem , ge,, duurende zijne geheele ziekte bijgeftaan in quaiiteit als Be-

dieiaaar des Euangeliums ; Hij fprak meenigmaalen van U, ,, en van de oprechte liefde , die hij voor U hadt, en ver-

zogt mij U zijn oprechten dank te betuigen voor uwe „ vriendfchap en liefde jeegens hem : Zijne conftitutie niet ia

flaat zijnde om de heevigheid zijner ziekte door te ftaan,

vertrouwde hij mij de ingeflootene Letteren, den dag voor „ zijn overlijden, om dezelve voorder te bezorgen, gelijk ilc „ doe bij de teegenwoordige , U te gelijk kennis geevende „ van zijnen dood, welke voorviel op deu 26ften der voorige „ maand. Ik hoop, dat de Voorzienigheid U zal vertrooflen „ bij deeze treffende gebeurdenis , en ben met de grootfte „ oprechtheid en hoogachting

„WAARDE JUFFER!

„ Uw zeer gehoorz: Dienaar

„JAN SCHARP. „ Bedienaar des Euang: te Itotc."