is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'"♦C 9'8 3*

wetten met goedertierenheid gemaatigd werdt (a). Toen gal ba , door den gemeensman befchuldigd over wreedheden in Lufitanien gepleegd , ten tijde hij in Spanjen Prator was , door het volk van het doodvonnis , dat met eenpaarigheid over hem geveld was , bevrijd werdt, uit medelijden met zijne kleine kinderen, die hij met traanen aan de Natie aanbeval. — Toen gabinius, den dood verdiend hebbende om zijne uitmergelingen van Sijrien , en memmius daar op onverbidlijk aandringende , echter door de ootmoedige bede van zijn zoon sisenna, en de tusfchenkoomst van den gemeensman laelius, de fchande en de ftraf ontkwam. — Toen , en nog lang daar na heeft de gedachtenis der geenen , die deeze barmhartigheid beweezen of verkreegen , in de Hiftorfen met zeegening geleeft. — Het pleit van jonathan voor david, — en van het Volk voor jonathan, heeft ons de gewijde Gefchiede-

nis te vooren , tot onze leering, gefchreeven,

en de afgod der ligtzinnige weereld , de bekende voltaire , heeft ten minften éénmaal billijk een onfterflijken naam verworven , toen die verdeediger van den ongelukkigen cal as, de traanen van die vervolgde Familie , zoo veel doenlijk, afgedroogd , en de barbaarfche rechtspleegingen in Frankrijk , reeds onder het voorige beftuur , voor het vervolg, zoo merkelijk verzacht heeft Cb).

Men zegge niet , david , jonathan en Ca las waren onfchuldig : maar kan men dit ook van de bijgebragte voorbeelden uit de Romeinfche

Gefchiedenis voorgeeven ? en het zij dan zoo ;

moe*

(*) Vergelijk valer. max. Hift. Lib. 8. C. i. ». 2, 3.

O) Vergelijk mi chaè-l 1 s, Mofancb recht, op de boven aangehaalde plaats. *