Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C U*)

fceerd noemt , en tttsMca die men de trenmlificeeri/T, noemt, dat k inpers het zelfde, als rnsffnlfSS 5 aeer groote force, en.toont ons , dat de laatfte a'leen he" Looren, tot die men violent en fedithus noemt Men zal 'er uit zien , dat hoe zeer de doodftraf, tegen dieveryen , vermengt met huisbraakr'gefield is /dezelve echter d^te, m d.e gevallen, geen plaa:S gehad heeft ja zelfs gewconlyk geen plaats placht te hebben0, dan S *"hftMeheel. §em redenen van mitigatie waren, men zal onder die redenen van mitigatie, aan het oordeel van dj Rechter,^ het ver£°£gf

den deze, dat dcdchnquantEKRr,yK IS 0EAUICERD dat de herhaa.de misdaaden KOrt achter den avoer^ gepeegt zyn, zonder veel interval van ttfd, dat de die: veryen van Niet vtïL importantie zyn, —— eii d it ze in a Jen gevalle vergoeö worden &i —.

m nu zal ik wederom voortgaan, hoe men dit tweede articui verder gcobferveerr vind By het Hoff ïo. ffiaiam Brandry alias Lazenesfe is •' b> femomie van 4 Maart 169?, om dat; aan hem , door den Marquis oc MontponHan, zynde toevertrouwt de brvaJ rmg van zoeker hnis.j hy twee koffers, ftaand" in dc kelder, had ge forceert, en Öpengebrotom cn daar tót geld geflo'cn; cn om aan zyn diefftal eenieeii glimp <:e gecven, als of het zelve, door yimnt anders van buiten, was gedaan, een hotttt tralie uit een. kelder-vengfter gebrooken en aan dc kelderdeur gehakt,en des morgensom hulp geroepen eu de wacht imd laten komen.

de /iroJ° °™ dm hals gegeesfeld en ten eeuar'&en des gidmuen. ° ö

2t gfan Hendrik Egqert, is by fententie van rr Jan* 1721 om dat hy ten huize, daar hy a's fofegt woonde, met een krom gemaakte fpvker, een gaflote ladë van een Cabinet had opengebrooken, endaar uit ecniï gAld geflcolen, '* gegeesfeld m voor altoos gebannen.

Tda Nager, is by fententie van 6 Febr. 162S; f*) 0'n zy ten huize daar zy als meid woonde een' Cablriet met de handen opengebroken, en daaruit eeni» eeld geftolen had, 0 ö '

C * ) Ik twyfel oF dit niet 1728 zal moeten zyn • ancien ^hnn^ü het u. de ordre het eerfte voor te ko^me^; dog ü °vü1s Uwr e*u geteareeven Noüt,e, onder my btrultènde, 8

Sluiten