is toegevoegd aan je favorieten.

Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 254 >

de driften van hunnen tijd , en van allen , met welke zij te doen hadden, zoo wel Heidenen als Jooden. Zij verfchoonen hunne eigene feilen, het verraad van judas , de drift en verloochening van petrus, aller hoogmoed, twistzucht en ongeloof niet. Zij laaten niet uit of verbloemen niet in de gefchiedenis van hunnen Meefter , wat den Jood eene ergernis , den Griek eene dwaasheid en alle weereld wijzen een aaniloot is. Zij kunnen 'er niets van haaien dan fchande , en prediken niets dan needrigheid : zij verlaaten alles , lijden armoede , haaien zich den haat der Grooten en der Kerkdijken op den hals, zonder eenig voordeel, en houden alles ftaande in de boeien , aan den geesfelpaal en tot in den wreedften dood, en nooit verraadt één éénige onder hun een gefmeed plan van bedrog of de minfte ftrafbaare bedoeling. — Zeeker als zulke menfchen en zulk een verhaal niet geloofbaar is, dan wil ik althands nooit meer een caesar of een livius leezen, of ooit weer een van

meeteren, hoofd of wagenaar in mijne

handen neemen.

Wanneer wij op deeze wijze zamen fpraken, zogc ik hem dit natuurlijk gevolg te doen gevoelen en erkennen : „ als de Euangelifche verhaa„ len waarachtig zijn, en wij aan derzelver Schrij„ vers geen hiftorisch geloof weigeren kunnen , „ dan is jesus Christus waarlijk meer dan •„ een bloot mensch , meer dan een Wijsgeer ge„ weest: dan moeten wij hem erkennen voor het „ Woord bij God en het Woord God, door het welk 3, alle dingen gemaakt zijn , dat onder ons gewoond „ heeft, voor Gods Zoon in welken hij zijn welbe„ hagen heeft, die voor Abraham was, onze Heer „ en onze God, wien de Vader geheiligd en in de „ weereld gezonden heeft, niet alleen om der waar-

n heid