Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 ) Laat ons, diep in 't ftof gebogen, Eeuwig onzen God verhoogen,

God! — die op deez' vrijen grond

Onze harten nauw verbond ! Vadren - eendragt, eerfte liefde, 't Vuur der eerfte broederliefde —

Mindre nimmer, groeie toch —

Leeve in 't hart des naneefs nog!

De ééne ftaat zorg' voor den andren, Allen ftaan zij voor elkandren;

Ieder gloei van broedermin,

Allen zijn één hart en zin! God! —i wat vreugde ! waare vrinden — Duizend broeders faam te vinden!

ö Wat vreugde lacht ons aan,

Nu voor éénen allen ftaan!

B 2

Sluiten