Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * )

ftellen. Maar wie zou dit nu zyn ? De een fcheen hem te lafhartig, de ander te braaf, de een te dom, en de ander te verftandig te weezen.

christiaan. Waarom dan te verftandig en te braaf?

vader. Hy dacht, den verflandigen en braaven zou, wanneer hy eerst aanzienelyke landen in bezit had genomen, de afhangkelykheid ligtelyk kunnen verveelen , en hy dan op de gedachten kunnen komen, zich oha±hangkelyk van hem te willen maaken: en hiertegen verzette zich zyne eerzucht te fterk. Uit dien hoofde wenschte hy, eenen.man te vinden, die met de noodzaakelyke wysheid en kloekmoedigheid eene volkomen verkleefdheid aan zyn belangen en eene flaaffche gehoorzaamheid aan zyn beveelen paaide , opdat hy wel groote daaden verrichten, maar de eer en het voordeel daarvan aan hem alleen mogt overlaaten.

ferdinand. Dit was zo dom niet overleid van den Heer velasquez.

Hendrik. Niet? Ik vind, dat het zeer eenvoudig van hem gehandeld was. ferdinand. Waarom?

ii e n-

Sluiten