is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10S )

kan worden, uit alle menfchelyke zielen uitgeroeid zal zyn, niet verre meer mogten afweezen!

(Hier liet zich de Vader eerst tot een langduurig gefprek in met zyne kleinen, om hunne denkbeelden van dat geene, 't welk men bygeloof en dweepery noemt, behoorlyk optehelderec. Hy verzoekt verftandige Ouders en Leeraars, die deeze gefchiedenis met hunne kinderen zullen leezen, hetzelfde te doen, dewyl het hem de ruimte niet vergunde, deeze famenfpraak hier te plaatfen.) Kt aai. Is de ftad, welke de Spanjaarden hier thans aanleidden, dezelfde, welke wy in

de

•waarvoor men niet ééne voedt reden kan opgeiven, en het welk hem, die 'er zich aan overgeeft, in thtizeni cnvermydeiyke omftandigheden niets dan angst en fchrik veroorzaakt. Daarentegen is het fanatismus of dweepery een blinde yver, ■waar-r tnede men zodanige lygeloovige gevoelens belydt, en tracht om andere menfehen dezehen met geweld tpttdringen.