is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3l )

NEGENen VEERTIGSTE GESPREK.

Va der. Nu, kinderen ! waar zyn wy dan gisteren gebleeven ?

matthys. almagro was eindelyk gelukkig in Chili aangekomen, en vond, dat het zulk een heerlyk land was.

vader. Reckt! Maar hy ondervond

ook tegelyk, dat de inwooners van dit heerlyk land geheel andere menfehen waren, dan de geduldige en goedaartige Peruaanen.

dirk. Hoe zo ?

vader. Het was eene oorlogzuchtige Na» tie, die geenszins geneegen fcheen te zyn, om het juk der flaaverny zo goedwillig op zich te zullen neemen. Zy belfond uit fteike, dappere en vryè' menfehen, die wel op het gezicht van een Europisch krygsheir en over de uitwerkingen van onze fchietgeweeren in den ]j.£ginue groottelyks verbaasd nonden, maar

even-